Вашиот правен советник

Посветени сме на успесите на нашите клиенти

Искусниот тим од адвокати и стручни соработници нуди професионални правни услуги, вклучувајќи застапување, советување и анализи за домашни и странски физички и правни лица.

Долгогодишно искуство

Адвокатската канцеларија М-р Никола Лазаров е основана во 2007 година од страна на Адвокат М-р Никола Лазаров.

Експертиза во повеќе области

Канцеларијата поседува експертиза од областа на трговското, граѓанското и кривично право, но и значајно искуство во работните спорови, игрите на среќа и забавните игри, енергетика и дипломатско конзуларните преставништва.