Посветени на успехот на нашите клиенти

Секогаш сме на Ваше располагање, спремни да ги решиме сите ваши правни проблеми

Тимот на Адвокатската канцеларија М-р Никола Лазаров е составен од реномирани адвокати, стручни соработници и правници докажани во својата област кои се секогаш достапни на своите клиенти.

Тимот на Адвокатската канцеларија М-р Никола Лазаров е секогаш спремен да ги реши сите проблеми кои ги засегаат нашите клиенти.

 • Г-н М-р Никола Лазаров
  Адвокат
 • Г-н Ангел Шоптрајанов
  Адвокат
 • Г-н Никола Шоптрајанов
  Адвокат
 • Г-ѓа Драгана Димитровска
  Адвокат
 • Г-ѓа Јулија Илиевска
  Адвокат
 • Г-ѓа Тодорка Кангова Лазарова
  Стручен соработник
 • Г-ѓа Марија Андонова
  Стручен соработник
Контакт
  Тел. + 389 2 55 11 600
  Моб. + 389 75 471 – 000
  Е-маил: advocate@lazarov.com.mk
Делокруг на работа
 • Трговско право
 • Банкарство и финансии
 • Игрите на среќа и забавните игри
 • Странски инвестиции
 • Недвижности и градежништво
 • Арбитража, Парница и Медијација
 • Граѓанско право
 • Енергетика
 • Интелектуална сопственост
 • Кривично право
Образование
 • 2007 – Правосуден испит (Министерство за правда)
  2007 – Адвокатски испит
 • 2000 – 2001 CHICAGO - KENT SCHOOL OF LAW
  Магистерска Диплома по меѓународно и компаративно деловно право доделена со стипендија од Chicago – Kent School of Law
 • 1994 – 1999 ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ЈУСТИНИЈАН ПРВИ – Скопје, Р. Македонија Универзитет “Св. Кирил и Методиј” L.L.B./J.D Награден со стипендија од Министерство за Образование

Професионално искуство
 • 2007 Адвокат – Адвокатска канцеларија М-р Никола Лазаров.
 • 02.2003 – 07.2006 USAID / UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT DPK - Модернизација на македонскиот судски систем (проект координатор)
 • 06.2002 – 08.2002 Chicago – Kent School of Law – Post Conflict Foundation (национален проект координатор)
 • 05.2002 – 06.2002 NORTHWESTERN UNIVERSITY – SCHOOL OF LAW CONSORCIUM OF SOUTHERN AND EASTERN EUROPEAN STUDEIS (Ко-организатор / Менаџер)
 • 06.2001 – 04.2002 Македонска заедница во Соединетите Американски Држави (Правен застапник)
 • 10.2000 – 05.2001 CHICAGO – KENT SCHOOL OF LAW (консултант)
 • 12.1998 – 07.2000 USAID / UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT Macedonian Business Lawyers Association (Извршен менаџер)
 • 11.1998 – 07.2000 AMERICAN BAR ASSOCIATON / CENTRAL AND EAST EUROPEAN LAW INITIATIVE (ABA/CEELI) (Правен консултант)
 • 09.1997 – 07.2000 EUROPEAN LAW STUDENTS ASSOCIATION (ELSA) (Основач и претседател на ЕЛСА Македонија)
 • 03.1996 – 12.1998 USAID / UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT NATIONAL DEMOCRATIC INSTITUTE – Macedonia office (проект координатор)
Професионално членство
 • 2006 – Адвокатска комора на Р. Македонија
 • 2004 – Европска асоцијација на Млади Адвокати – Република Македонија; Претседател
 • 2002 – 2004 – Македонско Американска Национална Организација; Член на одборот
 • 2000 – 2001 – Американска Стопанска Комора во Р. Македонија; Член на одборот
 • 1998 – 2000 – Македонска асоцијација на адвокати по трговско право / NICCL; Извршен менаџер
 • 1997 – 2000 – European Law Students Association – Macedonia; Претседател
 • 1996 – 1998 – Асоцијација за Развој на Демократијата; Претседател
Јазици
 • Англиски


Г-н М-р Никола Лазаров - Партнер и адвокат

Контакт
  Тел. + 389 2 55 11 600
  Моб. + 389 75 435 993
  Е-маил: soptrajanov@lazarov.com.mk
Делокруг на работа
 • Интелектуална сопственост
 • Граѓанско право
 • Енергетика
 • Арбитража, Парница и Медијација
 • Вработување и работни односи
 • Недвижности и градежништво
 • Странски инвестиции
 • Кривично право
 • Трговско право
 • Стопанско право
 • Банкарство и финансии
Образование
 • 2004 – Положен правосуден испит (Министерство за правда)
 • 1994 – 1999 ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ЈУСТИНИЈАН ПРВИ – Скопје, Р. Македонија Универзитет “Св. Кирил и Методиј” L.L.B./J.D

Професионално искуство
 • 2013 – Адвокатска канцеларија М-р Никола Лазаров.
 • 2004 – Адвокат - Адвокатска канцеларија Поповски
 • 1999 – Здружение на правници од стопанството на Р. Македонија (Проект на трговско право)
Професионално членство
 • 2000 – Адвокатска комора на Р. Македонија
 • 1997 – 2000 European Law Students Organization – Macedonia; Потпретседател
Јазици
 • Англиски


Г-н Ангел Шоптрајанов - Партнер и адвокат

Контакт
  Тел. + 389 2 55 11 600
  Моб. + 389 75 456 766
  Е-маил: nsoptrajanov@lazarov.com.mk
Делокруг на работа
 • Деловно право
 • Арбитража, Парница и Медијација
 • Облигационо право
 • Кривично право
 • Работни односи
 • Трудово право
 • Трговско право
 • Стопанско право
 • Интелектуална сопственост
Образование
 • 2010 – Положен правосуден испит (Министерство за правда)
 • 2007 – Дипломиран правник – ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ЈУСТИНИЈАН ПРВИ Скопје, Р. Македонија, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”

Професионално искуство
 • 2014 – Адвокат, Адвокатска канцеларија М-р Никола Лазаров.
 • 2011 – 2013 Стручен соработник Адвокатска канцеларија Поповски
 • 2008 – 2010 Приправник Адвокатска канцеларија Поповски
Професионално членство
 • 2011 – Адвокатска комора на Р. Македонија
Јазици
 • Англиски


Г-н Никола Шоптрајанов - Адвокат

Контакт
  Тел. + 389 2 55 11 600
  Моб. + 389 70 384 – 354
  Е-маил: dragana@lazarov.com.mk
Делокруг на работа
 • Деловно право
 • Облигационо право
 • Парница и арбитража
 • Стопанско право
 • Странски директни инвестиции
 • Право на работни односи
 • Стечај и реструктуирање
Образование
 • 2015 - Положен правосуден испит (Министерство за правда)
 • 2012 - Магистер по граѓанско материјално право и граѓанско процесно право (Master of Law LLM) – ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ЈУСТИНИЈАН ПРВИ Скопје, Р. Македонија, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”
 • 2009 - Дипломиран правник (Bachelor of Law LLB) – ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ЈУСТИНИЈАН ПРВИ Скопје, Р. Македонија, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”

Професионално искуство
 • 01.2018 – Адвокат, Адвокатска канцеларија м-р Никола Лазаров
 • 04.2017 – Стручен соработник, Адвокатска канцеларија м-р Никола Лазаров
 • 01.2015 – Правен консултант – Констракшн Ленд Консалтинг
 • 09.2012 – Соработник – ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ЈУСТИНИЈАН ПРВИ Скопје, Р. Македонија, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”
Професионално членство
 • 2018 - Адвокатска комора на Р.Македонија
Јазици
 • Англиски


Г-ѓа Драгана Димитровска - Адвокат

Контакт
  Тел. + 389 2 55 11 600
  Моб. + 389 71 240 - 243
  Е-маил: julija@lazarov.com.mk
Делокруг на работа
 • Деловно право
 • Облигационо право
 • Парница и арбитража
 • Стопанско право
 • Интелектуална сопственост
 • Право на игри на среќа
Образование
 • 2018 – Положен испит за застапник за индустриска сопственост (Државен завод за индустриска сопственост)
 • 2017 - Положен правосуден испит (Министерство за правда)
 • 2015 - Магистер по граѓанско материјално право и граѓанско процесно право (Master of Law LLM) – ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ЈУСТИНИЈАН ПРВИ Скопје, Р. Македонија, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”
 • 2013 - Дипломиран правник (Bachelor of Law LLB) – ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ЈУСТИНИЈАН ПРВИ Скопје, Р. Македонија, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”

Професионално искуство
 • 01.2018 – Стручен соработник, Адвокатска канцеларија м-р Никола Лазаров
 • 07.2017 – Стручен соработник, Нотар Кристина Костовска Скопје
 • 03.2017 – Стручен соработник, Нотар Зорица Пулејкова Скопје
 • 06.2016 - Соработник, Основен суд Скопје 2 Скопје
Јазици
 • Англиски


Г-ѓа Јулија Илиевска - Адвокат

Контакт
  Тел. + 389 2 55 11 600
  Моб. + 389 75 438 942
  Е-маил: dori@lazarov.com.mk
Делокруг на работа
 • Трудово право
 • Трговско право
 • Административно право
 • Деловно право
 • Интелектуална сопственост
 • Банкарство и финансии
Образование
 • Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје
 • Правен факултет Јустинијан Први – Б.С дипломиран правник предмети Граѓанско право, Трудово право, Деловно право
 • Средно училиште “Copperas Cove“ – Килен, Тексакс, САД

Професионално искуство
 • 2008 – Адвокат – Адвокатска канцеларија М-р Никола Лазаров.
 • 2007 - Адвокат – Друштво за правни и консалтинг услуги ПЕЛУСО и ЛАЗАРОВ ДОО Скопје
Професионално членство
 • Член на Македонска асоцијација на адвокати по трговско право
 • 2006 – Семинари и конференции на Македонска асоцијација на адвокати потрговско право
 • 2003 – 2006 ELSA конференции и тренинзи
Јазици
 • Англиски


Г-ѓа Тодорка Кангова Лазарова - Адвокат

Контакт
  Тел. + 389 2 55 11 600
  Моб. + 389 78 918 - 028
  Е-маил: marija.a@lazarov.com.mk
Делокруг на работа
 • Административно право
 • Облигационо право
 • Интелектуална сопственост
 • Право на игри на среќа
 • Деловно право
 • Банкарство и финансии
Образование
 • 2018 - Магистер по интелектуална сопственост (Master of Law LLM – double degree ) – ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ЈУСТИНИЈАН ПРВИ Скопје, Р. Македонија, Универзитет “Св. Кирил и Методиј – University of Strasbourg ,Centre for International Intellectual Property Studies”
 • 2017 - Дипломиран правник (Bachelor of Law LLB) – ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ЈУСТИНИЈАН ПРВИ Скопје, Р. Македонија, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”

Професионално искуство
 • 10.2017 - во тек - Соработник - Адвокатска канцеларија м-р Никола Лазаров
 • 09.2016 - 10.2016 - Соработник - Адвокатска канцеларија М-р Никола Лазаров
 • 09.2015 - 10.2015 - Соработник - Адвокатска канцеларија М-р Никола Лазаров
 • 09.2014 - 10.2014 - Соработник - Адвокатска канцеларија М-р Никола Лазаров
Професионално членство
 • ЕЛСА РМ (Европско здружение на правници на Република Македонија
Јазици
 • Англиски


Г-ѓа Марија Андонова - Стручен соработник